Om Ryda Gård

Nedre Ryda är en gammaldags by där husen ligger på rad som i Astrid Lindgrens Bullerbyn. Gården ligger intill den stora sjön Åsunden med en fantastisk utsikt över sjön. Höga berg, stora skogar och ängar runt gården erbjuder fina natur­upplevelser.

Fiskevatten

Åsunden är en klarvattensjö med en sjöyta på nära 6.000 hektar. Största djupet är 63 meter. Vattnet är rent och har dricks- vattenkvalitet. Sjöns öppna delar är näringsfattiga, medan vikarna omgivna av öppet odlingslandskap är relativt näringsrika. Åsunden har många öar som bildar skärgårdsliknande områden med hällar och grund där de stora gäddorna står. Mer information om sjön Åsunden - bl. a. djupkartor mm. - finner Du på sjöns egen hemsida www.asunden.com


Fiskarter

I Åsunden finns gädda, abborre, gös, ål, sutare, lake, siklöja, braxen sarv och flera andra fiskarter samt signalkräfta. I sjön finns även en naturlig öringstam. Större delen av pengarna från fiskekorts- försäljningen används för att rädda och restaurera beståndet av öring i sjön. I närheten av Åsunden finns flera bra fiskevatten som innehåller bland annat röding och stor gös.


Fisket

Gädda, abborre, gös och röding kan fiskas med spinn eller trolling. Gäddsäsongen i öppet vatten sträcker sig från april till november. De stora gäddorna fångas lättast med spinnspö under vår och höst. Trolling på djupare vatten fungerar bra under hela säsongen. Abborre fångas med spinnspö eller mete under hela säsongen. Vintertid kan man pimpla abborre och röding samt angla gädda. Vinterpimpel efter "islake" är en gammal tradition vid Åsunden. Laken fiskas bäst om nätterna. Ål, sutare, braxen och sarv kan med fördel fångas på mete. Kräftorna fångar vi med burar eller håvar.


Fiskeregler

För allt fiske med undantag av kräftfiske tillhandhåller vi fiskekort. Vi följer också "Det Naturliga Fiskets" rekommendationer. All fisk som inte konsumeras för dagen sätts tillbaka i sjön. Kräftor fångar vi på eget vatten med regler efter överenskommelse.


Båtar och redskap

Aluminiumbåtar för två till tre personer med 9,9 hk fyrtaktsmotorer finns att hyra. Ankare och sjökort finns, liksom flytvästar. Med hänsyn till miljön så använder vi oss uteslutande av miljöbensin till våra båtar. Man kan även hyra ekolod och utrustning för trollingfiske. På Ryda finns även en välsorterad redskapsbutik där man kan hyra eller komplettera sin egen utrustning. För kräftfisket tillhandahåller vi all utrustning.


Fiskeguidning

Ryda Gård anlitar duktiga lokala fiskeguider som känner vattnen väl.